Tag: bản đồ số

Ứng dụng bản đồ số trong quản lý dân cư ở cơ sở ở quận Bắc Từ Liêm: Minh bạch, hiệu quả

Ứng dụng bản đồ số trong quản lý dân cư ở cơ sở ở quận...

Là một trong những địa bàn dân cư đông và phức tạp, Tổ dân phố số 7, phường Đức...

Phần mềm quản lý nhà thuốc - ThuocCloud