Tag: bản đồ

Việt Nam cần phải xây dựng hệ thống dữ liệu của riêng mình

Việt Nam cần phải xây dựng hệ thống dữ liệu của riêng mình

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, một trong những nền tảng dữ...

Phần mềm quản lý nhà thuốc - ThuocCloud