VCCI góp ý về Dự thảo Thông tư quy định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Bộ Giao thông Vận tải về việc lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Phần mềm quản lý nhà thuốc - ThuocCloud
Phần mềm quản lý nhà thuốc - ThuocCloud
Phần mềm quản lý nhà thuốc - ThuocCloud

Điều 5.1 của Dự thảo quy định nghĩa vụ của đăng kiểm viên thực tập phải “thông báo thời gian, đơn vị thực hành kiểm định xe cơ giới và thông báo khi có thay đổi về đơn vị đăng kiểm về Cục Đăng kiểm Việt Nam”. Trong khi Điều 5.3 của Dự thảo quy định nghĩa vụ của đăng kiểm viên thực tập phải “lập báo cáo thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới và gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Đây là hai thủ tục hành chính đã được bổ sung thêm vào Dự thảo Thông tư, trong khi Nghị định 139 không có quy định về các thủ tục hành chính này. Theo Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì một trong những hành vi bị nghiêm cấm là “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư…, trừ trường hợp được giao trong luật”. Theo rà soát của VCCI thì hai thủ tục hành chính này không được quy định trong Luật Giao thông đường bộ cũng như Nghị định 139.

Hơn nữa, theo VCCI khi xin giấy chứng nhận đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập đã phải nộp “Văn bản xác nhận thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm”. Do đó, việc yêu cầu đăng kiểm viên thực tập phải báo cáo hoặc thông báo trong quá trình thực tập là không cần thiết.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ hai nghĩa vụ này trong dự thảo nói trên.