Sứ mạng của giáo dục và đào tạo là số một

Giáo dục đại học là nền tảng và tiên phong để thực thi chính sách phồn vinh của đất nước.
Phần mềm quản lý nhà thuốc - ThuocCloud
Phần mềm quản lý nhà thuốc - ThuocCloud
Phần mềm quản lý nhà thuốc - ThuocCloud

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT cho rằng, trong vòng 15-20 năm nữa chúng ta sẽ chuyển sang thế giới số, nhiều kĩ năng sử dụng trong thế giới hiện nay sẽ không cần trong tương lai.

Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải chuyển thật nhanh, thật tốc độ. Trong cuộc chuyển đổi này, sứ mạng của giáo dục và đào tạo là số một. Giáo dục đại học là nền tảng và tiên phong để thực thi chính sách phồn vinh của đất nước.

Nói đến vấn đề nhân lực, ông Trương Gia Bình đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; có cơ chế nào để các bên chủ động. Thực hiện hiệu quả hoạt động hợp tác có tính gắn kết hữu cơ, trong đó các trường phải đáp ứng nhanh, ngay lập tức được với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. “Nếu hứa hẹn 3-4 năm, doanh nghiệp sẽ đi ngay” - ông Bình nói.